מידע משפטי - אתר פירות וירקות

פרסום מידע בעמוד

המידע הנמסר באתר זה הוא בגדר שירות לגולשים ונמסר באופן תמציתי וכללי. יובהר כי אין במידע המוצג בעמוד זה להוות תחליף למידע הרשמי שמפרסם משרד החקלאות, או מידע הכלול בחוקי מדינת ישראל או בתקנות ובהוראות וצווים המתפרסמים ומתעדכנים מעת לעת.

 

אחריות

מדינת ישראל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא מדינת ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג במסגרת השירות או לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. מדינת ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה, המדינה או המשרד.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר